Σφηνοειδής επιγραφή - Μεταλλικά γράμματα με plexiglass οψη