Φωτεινά μεταλλικά γράμματα με plexi glass όψη, σε όψη κτιρίου